I digitaliseringens framkant
Många vinster med webbmöten

Många vinster med webbmöten

June 13, 2019

Genom flygresor till olika möten bidrar Malmö universitet till att nästan 1 000 ton koldioxid släpps ut per år. Om vi byter ut en del av de fysiska träffarna mot webbmöten skulle utsläppen kunna reduceras. Dessutom finns ett nytt, lätthanterligt digitalt verktyg: Zoom. Medverkande är Sara Kjellberg och Lars-Ingmar Olsson.

Bättre samordning ger bättre webb

Bättre samordning ger bättre webb

May 21, 2019

Bättre sök, lansering av ny studentwebb och behov av samordning internt på universitetet. Detta är några av de teman som Ingrid Persson och David Hesslefors diskuterar i senaste avsnittet av I digitaliseringens framkant.

Digitalisering inom utbildning och undervisning engagerar många

Digitalisering inom utbildning och undervisning engagerar många

May 7, 2019

Mer kompetensutveckling för personalen, bättre systemintegration och möjligheten att göra vår undervisningen mer tillgänglig. Detta är några av de ämnen som diskuterades i de workshopar som Utvecklingsrådet för digitalisering nyligen genomförde – och som diskuteras i detta poddavsnitt.

Gränsöverskridande pedagogiska möten

Gränsöverskridande pedagogiska möten

April 11, 2019

Teknik, pedagogik och lärandemål måste gå hand i hand när man utformar utbildning som ska ske digitalt. Detta menar Jonas Christensen i podden I digitaliseringens framkant där ämnet för dagen är gränsöverskridande pedagogiska möten.

Svårt att rekrytera utvecklare – men IT-pedagogerna ska bli fler

Svårt att rekrytera utvecklare – men IT-pedagogerna ska bli fler

March 28, 2019

Med rätt verktyg och rätt kompetens kan vi få en välfungerande digital arbetsmiljö. Hur når vi dit? Och stämmer meddelandet "Denna iPhone övervakas och administreras av Malmö universitet"? I detta avsnitt av podden I digitaliseringens framkant pratar dekan Andreas Jacobsson med Åke Jansson, IT-chef.

Vem fokuserar du på när hälften av studenterna finns online?

Vem fokuserar du på när hälften av studenterna finns online?

March 13, 2019

Någon sitter hemma, en annan på ett kafé i Australien, en tredje i en lärosal i Malmö. Alla deltar i samma seminarium. Framtidens utbildning möjliggör för fler studenter att delta på sina egna villkor, men hur ska läraren bli trygg i den nya rollen som pedagog, tekniker och TV-programledare? I det fjärde avsnittet av podden I digitaliseringens framkant pratar bibliotekschef Sara Kjellberg med Marie Leijon, lektor i pedagogik.

“Söket” och digitalt kommunikationsarbete

“Söket” och digitalt kommunikationsarbete

March 5, 2019

Att arbeta med kommunikation är en syssla som förändrats i grunden de senaste decennierna. De digitala möjligheterna är stora, men hindren likaså. Vems behov ska man ta hänsyn till när man bygger en webbplats? Och varför funkar "söket" ofta så dåligt? I det tredje avsnittet av I digitaliserings framkant pratar Andreas Jacobsson med Malmö universitets kommunikationschef Ingrid Persson.

Vad är grejen med digitala salstentamina?

Vad är grejen med digitala salstentamina?

February 5, 2019

Snart kommer våra studenter att slippa skriva tentor för hand. Men vilka pedagogiska möjligheter öppnar sig när tentor blir digitala? Och vilken hjälp kan du som lärare få? Detta är några av de frågor som diskuteras i det andra avsnittet av podcasten I digitaliseringens framkant. I podden samtalar Andreas Jacobsson med Patricia Staaf, föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap (AKL).

Om medie- och informationskunnighet och bibliotekets roll

Om medie- och informationskunnighet och bibliotekets roll

January 29, 2019

Premiäravsnitt av I digitaliseringens framkant, en podcast från Malmö universitet. Andreas Jacobsson, dekan och ansvarig för digitaliseringsuppdraget vid universitetet, samtalar med bibliotekschef Sara Kjellberg.