I digitaliseringens framkant
Hon vill utveckla robotar i samverkan med de som berörs

Hon vill utveckla robotar i samverkan med de som berörs

February 10, 2020

Tekniska hjälpredor i form av robotar blir allt vanligare när man planerar för framtidens sjukvård och äldreomsorg. Dels ska det sparas skattepengar, men även ges större frihet för användaren. För att resultatet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att man låter sjukvårdspersonal och äldre vara med i utvecklingen.

Ett samlat grepp om medieproduktion på Malmö universitet

Ett samlat grepp om medieproduktion på Malmö universitet

November 25, 2019

Filmer, animationer och poddar får en allt större betydelse inom både forskning och utbildning. Sedan september har universitetet två medieproducenter som ska stärka digitaliseringen av lärmiljöer och leverera multimediala produktioner inom både forskning och utbildning.

Öppna forskningsdata – spännande och skrämmande

Öppna forskningsdata – spännande och skrämmande

October 1, 2019

Att göra sina forskningspublikationer fritt tillgängliga är numera en självklarhet inom många discipliner. Nu kommer nästa steg: att tillgängliggöra den data som forskningen genererat. Men vad innebär detta för forskaren? Med Christian Stråhlman och Jonas Fransson.

Ett flippat klassrum och öppna lärresurser

Ett flippat klassrum och öppna lärresurser

September 10, 2019

Med hjälp av flipped classroom-pedagogik och öppna digitala lärresurser tycker universitetsadjunkt Anton Tibblin att han når fram till studenterna och får en kreativ inlärningsmiljö.

“Att läsa är ingen snabbmatsprocess, det är en gourmetmiddag!” 

“Att läsa är ingen snabbmatsprocess, det är en gourmetmiddag!” 

August 22, 2019

Att man förstår det man läser är en självklarhet, eller? Forskning visar tyvärr att vi läser för fort och överskattar vår egen läsförståelse. I detta avsnitt av podden I digitaliseringens framkant pratar Sara Kjellberg, chef för universitetsbiblioteket, med Eva Wennås Brante som forskar på just läsförståelse och hur kritiskt läsande kan främjas i skolundervisningen.

Många vinster med webbmöten

Många vinster med webbmöten

June 13, 2019

Genom flygresor till olika möten bidrar Malmö universitet till att nästan 1 000 ton koldioxid släpps ut per år. Om vi byter ut en del av de fysiska träffarna mot webbmöten skulle utsläppen kunna reduceras. Dessutom finns ett nytt, lätthanterligt digitalt verktyg: Zoom. Medverkande är Sara Kjellberg och Lars-Ingmar Olsson.

Bättre samordning ger bättre webb

Bättre samordning ger bättre webb

May 21, 2019

Bättre sök, lansering av ny studentwebb och behov av samordning internt på universitetet. Detta är några av de teman som Ingrid Persson och David Hesslefors diskuterar i senaste avsnittet av I digitaliseringens framkant.

Digitalisering inom utbildning och undervisning engagerar många

Digitalisering inom utbildning och undervisning engagerar många

May 7, 2019

Mer kompetensutveckling för personalen, bättre systemintegration och möjligheten att göra vår undervisningen mer tillgänglig. Detta är några av de ämnen som diskuterades i de workshopar som Utvecklingsrådet för digitalisering nyligen genomförde – och som diskuteras i detta poddavsnitt.

Gränsöverskridande pedagogiska möten

Gränsöverskridande pedagogiska möten

April 11, 2019

Teknik, pedagogik och lärandemål måste gå hand i hand när man utformar utbildning som ska ske digitalt. Detta menar Jonas Christensen i podden I digitaliseringens framkant där ämnet för dagen är gränsöverskridande pedagogiska möten.

Svårt att rekrytera utvecklare – men IT-pedagogerna ska bli fler

Svårt att rekrytera utvecklare – men IT-pedagogerna ska bli fler

March 28, 2019

Med rätt verktyg och rätt kompetens kan vi få en välfungerande digital arbetsmiljö. Hur når vi dit? Och stämmer meddelandet "Denna iPhone övervakas och administreras av Malmö universitet"? I detta avsnitt av podden I digitaliseringens framkant pratar dekan Andreas Jacobsson med Åke Jansson, IT-chef.

Play this podcast on Podbean App