I digitaliseringens framkant

Bättre samordning ger bättre webb

May 21, 2019

Bättre sök, lansering av ny studentwebb och behov av samordning internt på universitetet. Detta är några av de teman som Ingrid Persson och David Hesslefors diskuterar i senaste avsnittet av I digitaliseringens framkant.

Play this podcast on Podbean App