I digitaliseringens framkant

Ett flippat klassrum och öppna lärresurser

September 10, 2019

Med hjälp av flipped classroom-pedagogik och öppna digitala lärresurser tycker universitetsadjunkt Anton Tibblin att han når fram till studenterna och får en kreativ inlärningsmiljö.

Play this podcast on Podbean App