I digitaliseringens framkant

Många vinster med webbmöten

June 13, 2019

Genom flygresor till olika möten bidrar Malmö universitet till att nästan 1 000 ton koldioxid släpps ut per år. Om vi byter ut en del av de fysiska träffarna mot webbmöten skulle utsläppen kunna reduceras. Dessutom finns ett nytt, lätthanterligt digitalt verktyg: Zoom. Medverkande är Sara Kjellberg och Lars-Ingmar Olsson.

Play this podcast on Podbean App