I digitaliseringens framkant

Öppna forskningsdata – spännande och skrämmande

October 1, 2019

Att göra sina forskningspublikationer fritt tillgängliga är numera en självklarhet inom många discipliner. Nu kommer nästa steg: att tillgängliggöra den data som forskningen genererat. Men vad innebär detta för forskaren? Med Christian Stråhlman och Jonas Fransson.

Play this podcast on Podbean App